Informacja - wyjaśnienie obecnej sytuacji.

Szanowni Państwo,

niestety, wobec trudności w organizacji i rozliczaniu kosztów zajęć z jakimi borykamy się w OSiR Żoliborz, zmuszeni jesteśmy zrezygnować z prowadzenia zajęć na pływalni przy ul. Potockiej, do czasu wyjaśnienia kwestii spornych. Przepraszamy za komplikacje. Uprzejmie informujemy, że ciężar finansowy zajęć, w związku z brakiem możliwości finansowania ich części przez szkoły, przekracza aktualne możliwości klubu. W okresie pandemii udział klubu w organizacji zajęć zwiększył się, a warunki zaproponowane przez OSiR spowodowały doliczenie opłat, jakich się nie spodziewaliśmy. Na budżet klubu składają się składki jego członków, wpłaty od rodziców oraz dofinansowanie zajęć w ramach dotacji m.st. Warszawy.  Klub nie prowadzi szkolenia dla zysku. Jest organizacją non- profit. Wszystkie wpływy wydatkowane są na cele statutowe. Środki są wydatkowane na opłaty za obiekty, wynagrodzenia trenerów, wyjazdy na zawody i zgrupowania, sprzęt i ubiory sportowe, ubezpieczenia, koszty prowadzenia biura i księgowe, opłaty licencyjne i członkowskie w związkach sportowych. Aktualnie klub posiada niespłacone zaległości wobec OSiR Żoliborz oraz swoich pracowników, których nie możemy powiększać. Dlatego zmuszeni jesteśmy do zmiany organizacji zajęć i poszukiwania oszczędności. Raz jeszcze prosimy o zrozumienie i przepraszamy za  niespodziewane decyzje i zmiany.

Zarząd i kadra szkoleniowa UKS Żoliborz.

 
Kategoria: