KURS RATOWNICZY

Uwaga serdecznie zapraszamy na KURS RATOWNICZY w czasie trwania obozu letniego w Darłówku 15-28.08.2020
Osobna opłata za każdy stopień (moduł): 450zł.-
MODUŁ I 450 zł - kurs podstawowy na stopień młodszego ratownika od 12 lat
MODUŁ II 450 zł - kurs na stopień ratownika WOPR od 15 lat, 
MODUŁ III 650 zł- kurs na stopień ratownika wodnego od 17 lat.
W przypadku łączenia kursów opłaty sumują się.
Wpłaty przelewem na konto Klubu- 10 2490 0005 0000 4530 6043 6334.
Tytułem: kurs ratowniczy, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, dopisek- kurs moduł I, II lub III.
 
Kategoria: