KURS RATOWNICZY - Darłówko 20-30.08.2022

KURS RATOWNICZY - Darłówko 2022
Uwaga!
Jak co roku serdecznie zapraszamy na KURS RATOWNICZY w czasie trwania obozu letniego w Darłówku 20-30.08.2021
 
OPŁATY I WYMAGANIA 
Osobna opłata za każdy stopień (moduł): 
MODUŁ I 500 zł - kurs podstawowy na stopień młodszego ratownika od 12 lat
MODUŁ II 550 zł - kurs na stopień ratownika WOPR od 15 lat, 
MODUŁ III 800 zł- kurs na stopień ratownika wodnego od 17 lat.

W przypadku łączenia kursów opłaty sumują się.
 
Wpłaty przelewem na konto Klubu- 10 2490 0005 0000 4530 6043 6334.
 
Tytułem: kurs ratowniczy, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, dopisek- kurs moduł I, II lub III.
 
WYMAGANE DOKUMENTY !!!
2 X ZDJĘCIE FORMAT LEGITYMACYJNY (podpisane imieniem i nazwiskiem)
W dniu wyjazdu wypełniona przez opiekunów prawnych 
- karta ewidencyjna
- oświadczenie WOPR
 
WSZYSTKICH CHĘTNYCH PROSIMY O ZAPISANIE SIĘ NA KURS
 

 

Kategoria: