Składki w nowym sezonie

Poniżej wyciąg z uaktualnionego decyzją Zarządu Regulaminu Składek UKS Żoliborz.
Pełna treść regulaminu dostępna w załączniku poniżej oraz w dokumentach do pobrania na naszej stronie.

Wysokość składek członkowskich.

a) Członkowie klubu uczestniczący w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym z
wyłączeniem:

  • uczniów klas I-III zorganizowanych we współpracujących z klubem szkołach SP
  • 65 i SP 392,
  • pełnoletnich członków klubu nie uczestniczących w szkoleniu, członków klubu
  • uczestniczących w szkoleniu,
  • medalistów zawodów rangi mistrzowskiej krajowego, europejskiego, światowego
  • systemu współzawodnictwa sportowego oraz uczestników IO,
  • uczniów klas IV i starszych utworzonych w SP 65 oraz SP 392 przy współpracy z klubem, którzy nie dopełnili obowiązku zrzeszenia w klubie wraz z rozpoczęciem nauki,

wnoszą miesięczną składkę członkowską w wysokości 200zł wpłacaną co miesiąc, co
stanowi kwotę 2400zł. w stosunku rocznym lub składkę roczną 2000zł. w przypadku
jednorazowej wpłaty rocznej.
b) Członkowie Klubu uczestniczący w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym
uczniowie klas I-III w SP 65 oraz SP 392 zorganizowanych we współpracy z klubem,
wnoszą miesięczną składkę członkowską w wysokości 100zł. wpłacaną co miesiąc, co
stanowi kwotę 1200zł. w stosunku rocznym lub składkę roczną w wysokości 1000zł. w
przypadku jednorazowej wpłaty rocznej.
c) Pełnoletni członkowie klubu i członkowie wspierający nie uczestniczący w szkoleniu i
współzawodnictwie sportowym oraz zawodnicy klubu uczestnicy IO począwszy od
kolejnego roku rozliczeniowego po IO do końca kariery sportowej, wnoszą składkę w
wysokości 10zł. wpłacaną co miesiąc lub 100zł. w przypadku jednorazowej wpłaty
rocznej.
d) Uczniowie klas utworzonych w SP 65 oraz SP 392 przy współpracy z klubem, którzy nie
dopełnili obowiązku zrzeszenia w klubie wraz z rozpoczęciem nauki, wnoszą miesięczną
składkę członkowską w wysokości 300zł. wpłacaną co miesiąc przez pierwsze 12
miesięcy od dnia zrzeszenia.

Okres rozliczeniowy, tryb opłacania i ulgi w wysokości składek:

a) Składki rozliczane są w systemie roku szkolnego tj. od 1 września do 31 sierpnia.
b) Składki wnoszone są w trybie miesięcznym lub rocznym.
c) W trybie miesięcznym składki należy opłacić w 12 wpłatach do 15 dnia każdego miesiąca.
d) W trybie rocznym składki należy opłacić nie później niż do dnia do dnia 31 października
każdego roku.

Kategoria: