Warunki korzystania z pływalni

W związku z możliwością korzystania z pływalni w czerwonej strefie epidemicznej, otrzymaliśmy od OSiR wytyczne do przestrzegania w związku z prowadzeniem zajęć.

  1. Trener, opiekun zbiera grupę przed budynkiem pływalni.
  2. Z zebraną grupą wchodzi do obiektu - wszyscy muszą mieć maski, na wejściu zdezynfekować ręce. Buty i kurtki należy zostawić w szatni ogólnej.
  3. Grupa razem z opiekunem wchodzi do szatni pływackiej/fitnessowej
  4. Trener/ opiekun wraz z grupą razem wchodzą na płytę basenu lub do strefy fitness.
  5. Razem również opuszczają płytę basenu lub strefę fitness.
  6. Bezpośrednio po przebraniu się w szatni w ubranie wierzchnie wychodzą na zewnątrz budynku pod opieką trenera/opiekuna.
  7. Rodzice, opiekunowie, dzieci niepływające i nieuczestniczące w zajęciach nie zostają w budynku pływalni - każda osoba, która nie będzie uczestniczyła w zajęciach będzie musiała opuścić budynek pływalni.

Zarząd Klubu

Kategoria: